Neljäs leikki: Pilvi

Pilven runopaikan Sanapilvestä maahan satanut säkeistö ja lapsen tallentamat sanat #runopaikkapilvi

Ohjeet

SÄKEISTÖT 6–7

Kirjoita seuraavaksi kodin vuorovaikutussuhteista, tunnelmasta, asuintilasta ja runokokeen tekemisestä.

Kirjoita kutakin osallistujaa varten yksi säkeistö.

kun on helteen kuumin yö, viikkoja
silloin saapuu viilentävä, jumalainen
tuuli vuoteeseen, nukkuvan kasvoille
sen aallokko, johon pelkään hukkuvani
tämän kaiken leikkaaminen, kiinnittäminen
ja siirtäminen, näiden sanojen vyöry
ei ollut suunnitelmassa, ei ollut
suunnitelmassa etten
osaa kirjoittaa säkeistöjä

tätä kirjoittaessani lapsi on
tuonut pöydälleni prinsessatieran
punaisen simpukkapuhelimen
ja pinkin, ärtyneen pehmolelun
tämä voisi olla runoelma leikistä
jossa jokaisessa säkeistössä
olisi kahdeksan kaunista säettä

KOE 4

Runopaikassa luodaan sanasadetta.

Runopaikan säkeistöt puretaan sana kerrallaan kartonkilapuille, jotka kiinnitetään sinitarralla pilvenmuotoiseksi leikatulle kartongille.

Kullekin osallistujalle jaetaan yksi pilveen siirretty säkeistö. Annetaan lapsen eteen alusta, johon voi nyt kerätä sanoja omasta sanapilvestä.

Dokumentoidaan tekstissä tapahtuneet muutokset ja kirjoitetaan dokumentoivat säkeistöt tapahtumien pohjalta. Kirjoita kullekin osallistujalle oma säkeistö.

Pyydetään osallistujia piirtämään runopaikan tapahtumista.

Jaa runopaikassa syntyneet säkeistöt ja piirros tunnisteilla #runopaikkapilvi #runopaikka #runopaikkaleikki

Sanapilvi & Sanamyrskypilvi

Säkeistöjen kuvaus

Pilven runopaikkaa varten kirjoittamassani tekstissä on kaksi säkeistöä, 17 säettä ja 63 sanaa.

huoneet | makuuhuone, työtila

Runopaikan säkeistöt kertovat pitkän hellejakson painostavuudesta ja hetkestä, jolloin helle hellittää. Säkeistöt kuvaavat sen tilan syvyyttä, joka rakastavaisten välille muodostuu. Niissä tarkastellaan runopaikalla työskentelyä ja elämää, joka tapahtuu samaan aikaan säkeistöjen kirjoittamisen aikana. Kuvatuksi tulevat säkeistöihin kohdistuvat odotukset, kirjoittamisen hallitsemattomuus ja hetki, jolloin odotukset ja suunnitelmat konkretisoituvat muuttaen tekstiä esineiksi.

Runopaikan kuvaus

huone, jossa koe suoritettiin | sanapilvi: keittiö | sanamyrskypilvi: olohuone

Sanapilvi

Olen askarrellut kaksi sinisävyistä pilveä, joista sataa ”sanapisaroita” maahan (ruskea) ja nurmikolle (vihreä). Runopaikan aluksi toinen lapsista ilmoittaa, ettei halua osallistua leikkeihin. Hän aikoo nyt käyttää aiemmin ansaitsemansa peliajan.

Jatkamme runopaikassa kaksistaan toisen lapsen kanssa. Kysyn, minkä sanan hän haluaa ottaa pilvestä ja mihin kohtaan se haluaa sataa. Näin lapsi pääsee vauhtiin sanojen järjestelyssä.

Säkeistön purkaminen alkaa alhaalta säkeistön lopusta. Kun lapsi on siirtänyt kaikki sanat, hän kertoo, että maasta nousee kiipeilyseinä. Lisäksi runo näyttää Otso-karhun kumiankalta. Kysyn, missä sen nokka on ja hihittelemme kysymykselle.

Kaikki sanat satavat sanapilvestä. Lapsi haluaa ryhtyä piirtämään. Hän tekee merkkejä paperiin ja kyselee samalla runon sanoja. Luen lapselle sanapilvestä sataneita sanoja yksi kerrallaan.

Jokaisen sanan kohdalla hän tekee yhden tärkeän merkinnän piirrokseensa. Lapsi on nähnyt, kuinka teen runopaikoilla muistiinpanoja asioista, joista olemme jutelleet. Nyt hän samalla tapaa tallentaa keskusteluamme ja näitä sanoja, jotka hän haluaa oppia.

Valokuvaan säkeistön ja piirroksen.

Säkeistöstä #runopaikkapilvi voidaan silmäilemällä luoda seuraava runo:

prinsessatieran
voisi pöydälleni

simpukkapuhelimen
ärtyneen pehmolelun

on kirjoittamassani
kaunista

säettä leikistä

pinkin runoelma olisi
tämä kahdeksan

olisi säkeistössä punaisen lapsi
on kirjoittamassani

Sanamyrskypilvi

Teen toisesta pilvestä yhden illan kestävän runopaikan kiinnittämällä sen sinitarralla seinään sopivalle korkeudelle.

Tästä runopaikasta innostunut lapsi käy oma-aloitteisesti siirtämässä sanapisaroita pois pilvestä. Pian hän tarvitsee apua sanalappujen kanssa, sillä ”ne ei pysy”. Pyörittelen lisää sinitarrapalloja runopaikan viereen. Lapsi saa sanat kiinnitettyä haluamilleen paikoille “nurmikkoon”.

Ensimmäisen sateen jälkeen pilvessä on jäljellä sanat: | helteen | kuumia | viikkoja | silloin | saapuu | viilentävä, | jumalainen | tuuli | vuoteeseen | aallokko | johon | pelkään | hukkuvani | tämän | leikkaaminen, | siirtäminen, | suunnitelmassa, |

Myöhemmin lapsi palaa vielä siirtämään joitakin sanoja ja piirtää runopaikan aikana (edelleen oma-aloitteisesti) kutsukortin juhliin. Runopaikka loppuu lasten mentyä nukkumaan.

Runopaikan päättyessä sanapilvessä on jäljellä seitsemän sanaa: | viilentävä, | jumalainen | pelkään | hukkuvani | tämän | leikkaaminen, | suunnitelmassa, |

Valokuvaan säkeistön ja piirroksen.

Säkeistöstä #runopaikkapilvi voidaan silmäilemällä luoda seuraava runo:

kun kirjoittaa
ja ollut sanojen kuumin tuuli

kiinnittäminen
vyöry

saapuu säkeistöjä

Runopaikka Pilven Sanamyrskypilvestä nurmikolle sataneet sanat ja kutsu juhliin #runopaikkapilvi #runopaikka #runopaikkaleikki

Kuvia runopaikalta

Piirrokset

#runopaikkapilvi #runopaikka #runopaikkaleikki

Vasemmalla Sanapilven yhteydessä: Lapsi on kirjoittanut muistiin hänelle lukemani sanat.

Oikealla Sanamyrskypilven yhteydessä: Kutsukortti juhliin.

Vajoavien säkeistöjen löytäminen


Tallennan Pilven runopaikan kirjoittamalla runopaikan tapahtumien pohjalta kaksi säkeistöä. Lisäksi lapsen kirjoittama säkeistö asettuu osaksi Vajoavat-runoa.

Runopaikan aikana säkeistöjen sanojen asettelu kartonkipilviin mahdollisti lukuisat eri samanaikaiset lukusuunnat ja tavat yhdistellä sanoja toisiinsa. Vajoavat-runon säkeistöt XI–XIII kartoittavat näissä säkeistöissä piilevää merkityspotentiaalia. Lisäksi olen tallentanut Vajoavat-runoon lapsen osoittamaa kiinnostusta sanojen merkityksiä, lukemista ja kirjoittamista kohtaan.

Muodonmuutos

Pilven runopaikassa syntyneet säkeistöt kertovat lapsen osoittamasta kiinnostuksesta sanoja kohtaan, Lätäkön runopaikasta lähtien näiden Vajoavien säkeistöjen kirjoittamisen hetkeen saakka. Lapsi on aiemmilla runopaikoilla kirjoittanut leikkikirjoituksen sijaan kirjaimin. Pilven runopaikalla hän kysellyt sanoista ja kirjoittanut muistiin itselleen tärkeitä sanoja ja säkeitä.

Lapsi on kirjoittanut Pilven runopaikkaa dokumentoivan säkeistön XIII. Vajoavien säkeistö XI kuvaa tuon säkeistön XIII kirjoittamista. Säkeistö XII kertoo Leikki-sarjan runopaikkojen aikana tapahtuneesta lapsen liikkeestä kohti metsänä näyttäytyvää lukutaidon rajaa. Säkeistössä lapsen kirjoittama kutsukortti kutsuu luokseen juhlavieraiden lisäksi kirjoitettua kieltä. Vuosien päästä tuosta paikasta metsän reunasta aukeaa polku kirjoitetun kielen pariin, lukutaidon suomiin seikkailuihin.

Vajoavat

SÄKEISTÖT XI–XII

#runopaikkapilvi #runopaikka #runopaikkaleikki #vajoavat

tilat kodin ympärillä | päiväkoti, puutarha, lammikko, metsä

Vajoavat-runon säkeistöt XI–XII tallentavat säkeistöihin valikoituneiden sanojen potentiaalia järjestäytyä säkeeksi.

Säkeistöjä kohdannut muutos | Runopaikassa säkeistöt on jaettu sana kerrallaan kartonkilapuille. Tämän jälkeen kummankin säkeistön sanat on järjestelty säkeistöjen sisällä uudelleen. Säkeistöjä kohdanneet muutokset on dokumentoitu valokuvaamalla ja kirjoittamalla kaksi uutta runopaikan tallentavaa säkeistöä.


Sattuma | Sanat satavat piirrokseen. Roolit vaihtuvat. Lapsi muuttaa tulevaisuuttaan kirjoittamalla asioita tapahtuvaksi.Taiteen edistämiskeskus on tukenut Leikki-sarjan työskentelyä.

©Tarja Hallberg 2021


Published by Tarja Hallberg

Tarja Hallberg on runopaikkojen runoilija ja kehittäjä.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: