Ensimmäinen leikki: Lätäkkö

Lätäkön sanamaljasta nousee pian sateenkaarikirjaimia.

Ohjeet

ENSIMMÄINEN SÄKEISTÖ

Aloita työskentely Leikki-sarjan runon parissa kirjoittamalla säkeistön verran kodista, sen väreistä, vedestä, läpikuultavuudesta ja sanojen uppoamisesta veteen.

tämä runoelma alkaa tyhjyydestä
tyhjästä tilasta ja tyhjästä asunnosta
uudesta kodista, sen ensimmäisen yhteisen
kaikista pisteistä, kuutioista, joissa kaikuu
leikki & hiljaisuus, siihen heijastuvista tähtikuvioista
ja kaaoksesta, jonka sydämessä galaksinkokoinen pyörre
lasisessa kulhossa keittiön valkoisella pöydällä, joka täyttyy
ja täytetään pintaan saakka
ja yli, pimeä kuohuu olohuoneen matolle, asunnon
kaikista neliöistä ja ilmasta purkautuu
rantaviivaa, kun juoksette lävitseni
näihin sanoihin, joissa huoneet
joissa nämä kuluneet kuvat, jotka kaikki tuntevat
vajoavat kirkkaan kautta
ne putoavat väreilevän pinnan lävitse pilviin
niiden maitoon ja niiden valkoisuus, hetkellisyys
mutta sanat eivät vajoa
ne kasautuvat, painautuvat & liimautuvat
toisiinsa, ne hiertävät ja kutittavat
sädehtivät, mutteivät uppoa
kuvittelen, että leijaillen ja loiskahdellen
virhe kaivautuu esiin nyt, esittäytyy
nopeana sekasotkuna, mutta niitä tökitään
ne uivat vaaleanpunaisen, keltaisen ja violetin
veden lävitse pohjaan, että pohjan lävitse
näkyisi kirjaimia kirjainten lävitse, niiden pyrstöjä
kun lapsi maalaa, kaikesta syntyy
harmaata glitteriä, syntyy suolainen myrsky

Säkeistön valmistuttua voit siirtyä suorittamaan kokeen 1.

KOE 1

Leikki-sarjan runopaikoilla kirjoitettavan runon muodonmuutos alkaa.

Ensimmäinen säkeistö puretaan kalvoille ja leikataan sanan mittaisiksi yksiköiksi.

Liuskoille kirjoitetut sanat upotetaan vesimaljaan lasten valitsemassa järjestyksessä.

Sanat uppoavat lomittain ja päällekkäin, mutta kaikkia sanoja ei välttämättä käytetä.

Upotusjärjestys luo uuden säkeistön, jota voidaan käyttää sellaisenaan tai työstettynä runopaikan dokumentoimiseksi tai inspiraationa runopaikan tallentamiseksi kirjoitettavaan uuteen säkeistöön. Nyt Leikki-sarjan runopaikat dokumentoivan runon ensimmäinen säkeistö on valmis.

Lapset piirtävät tulkintansa runopaikan tapahtumista. Pian runopaikan dokumentaatio on valmis koettavaksi.

Jaa runopaikassa syntynyt säkeistö ja piirrokset tunnisteilla #runopaikkalätäkkö #runopaikka #runopaikkaleikki


Säkeistön kuvaus

Lätäkön runopaikkaa varten kirjoittamassani tekstissä on yksi säkeistö, 28 säettä ja 144 sanaa.

huoneet | kierros tyhjässä asunnossa, keittiö
tilat kodin ympärillä | kosmos, ranta

Lätäkköä varten kirjoitetussa säkeistössä veteen uppoavat sanat ovat yhteydessä kosmisiin voimiin, jotka runomaailmassa purkautuvat sanamaljasta asuntoon. Tähtikuviot ja kosmoksen hallitsemattomuus heijastuvat lasten leikkeihin. Lapset juoksevat puhujan sydämen läpi säkeistön sanoihin. Samaan aikaan malja avautuu itseään laajemmaksi tilaksi, jonka merkityspyörteisiin vain maljaan uppoavilla sanoilla on pääsy.

Runopaikan kuvaus

huone, jossa koe suoritettiin | keittiö

Lätäkön runopaikka alkaa, kun toinen lapsista löytää keittiön pöydälle valmiiksi asetellun runopaikan ja menee tutkimaan sen sanoja.

Runopaikan aikana lapset ovat kiinnostuneita sanoista. Sanojen vajotessa veden pinnan alle, niitä luetaan ääneen: | glitteriä, | tuntevat | syntyy |. Pian keksitään, että sanat ovat toiveita. Nyt sanan upotessa lausutaan toive: ”yksisarvisomapuhelin” ja ”osaan ajaa ilman apupyöriä”. Lapset haluavat upottaa sanoja veden pinnan alle, ja myöhemmin laittaa useita sanoja kerrallaan maljaan. Lapset keräävät kymmenen sanaa nipuksi laskien sanojen lukumäärää: ”kahdeksan, yhdeksän, kymmenen”, kunnes sanat päätyvät veteen.

Sanoja halutaan sekoittaa ja järjestellä maljassa. Niitä tahdotaan asetella sormiin ja käsiin. Puoliso haluaa upottaa kameransa sanapyörteen keskelle.

Toinen lapsista saa lähempänä itseään olevat sanat veteen ja haluaa jonkin ajan kuluttua poistua pöydästä. Lopetan runopaikan siinä vaiheessa, kun vesi ei enää pysy pöydällä ja runopaikalle jäänyt lapsi on kiinnostuneempi veden loiskuttelusta kuin maljassa pyörteilevistä sanoista.

Piirrokset

#runopaikkalätäkkö #runopaikka #runopaikkaleikki

Molemmat lapset haluavat piirtää kaksi piirrosta. Toinen lapsista piirtää sateenkaaren, jolle myöhemmin ilmestyy mietteliäs ilme, sekä lisäksi piirroksen, jossa on sanoja veden pinnassa tai violettien kirjainten virta ja leikkikirjoitusta. Sitten lapsi haluaa mennä leikkimään sateenkaaripiirroksensa kanssa.

Toinen lapsista piirtää sateenkaarikirjaimia, jotka on ympyröity sinisellä tussilla, aivan kuin jokainen kirjain olisi noussut maljan pohjasta pintaan tai olisi omassa maljassaan. Piirroksesta voidaan lukea sana NAM. Lisäksi hän dokumentoi Lätäkön runopaikan piirtämällä sanaliuskoja, joita on hetki sitten upottanut veteen.

Vajoavien ensimmäisen säkeistön löytäminen

Illalla puran toisiinsa takertuneita sanoja maljasta. Osa sanoista on kerääntynyt astian reunoille, osa kelluu yhä. Säkeistön purkaminen alkaa näistä maljan reunoille asettuneista sanoista: | sädehtivät | uudesta | asunnosta | pinnan | kirkkaan | hiljaisuus, | lävitse |. Sen jälkeen poimin talteen veden pinnalla kelluvat sanat: | kuvittelen, | sanat | ilmasta | täyttyy |.

Lätäkön runopaikan dokumentoivaan säkeistöön jää näiden poistojen jälkeen 109 sanaa. Lisäksi säkeistöstä on poistettu joitakin pilkkuja ja säejakoa on muutettu.

Oheisessa säkeistössä poistot ovat esillä, mutta rivitys ja pilkutus ovat vielä alkuperäiset:

sädehtivät, uudesta asunnosta
pinnan kirkkaan hiljaisuus lävitse,
kuvittelen, sanat ilmasta
täyttyy vaaleanpunaisen lävitse
lävitse valkoisella galaksinkokoinen & tuntevat ja tökitään ja niiden esittäytyy
kulhossa asunnon kodista, ja joissa vajoa kaikuu saakka
ja kun loiskahdellen
harmaata ja suolainen kun hetkellisyys joissa
kaikesta valkoisuus, leijaillen näihin
kuvat, kuohuu kautta / ne kuutioista yli, maalaa pöydällä ja putoavat
runoelma tilasta
keittiön leikki tyhjästä
nopeana pohjaan, kaikista
niitä joissa maitoon ensimmäisen kaikki mutteivät violetin / ne ja keltaisen pintaan heijastuvista
pisteistä pimeä mutta esiin että pohjan tyhjästä toisiinsa
sekasotkuna, ne huoneet pyrstöjä
lasisessa hiertävät rantaviivaa
liimautuvat
kasautuvat, joka väreilevän kaivautuu
juoksette lävitse
syntyy vajoavat
täytetään kaikista
painautuvat nämä ja että purkautuu
tyhjyydestä myrsky
siihen kutittavat veden tämä tähtikuvioista & eivät jotka kirjainten
lävitseni kuluneet pyörre olohuoneen sydämessä
uppoa sanoihin, syntyy mutta
kaaoksesta jonka niiden pilviin sen ja glitteriä, nyt
näkyisi matolle, kirjaimia virhe
niiden ne neliöistä uivat
yhteisen alkaa lapsi

Muodonmuutos

Säkeistön sekoittuminen Lätäkön runopaikassa voimistaa sen intensiivistä tunnelmaa. Runomaailmassa sanamalja aukeaa rantaviivaksi ja kohti avaruutta. Asunnossa loiskuu ja kuohuu yli sen tilavuuden. Huoneilla on pyrstö. Tähtikuviot peilautuvat lammikon pinnasta. Asunnon lävitse käy kosminen myrsky, ja lapset sanoineen juoksevat kaiken lävitse. Myrsky heittää kirjaimia olohuoneen matolle.

Kirjaimet ovat lähtöisin lasten leikkeihin heijastuneista tähtikuvioista ja kodista itsestään. Lasten kanssa vietetty aika ojentaa sanat.

Lätäkön piirroksissa näkyy Leikki-sarjan lävitse kulkeva sateenkaariteema. Teema saa sanallisen ilmaisunsa vasta Leikin viimeisessä runopaikassa työstettävässä säkeistössä:

esiin näiden värien läpi, niihin
takertuneina sateenkaarina
.

Lätäkössä syntyneestä säkeistöstä lähtien sanat, sateenkaaret & vaaleanpunainen kietoutuvat yhteen: sanat ilmasta / täyttyy vaaleanpunaisen lävitse.

Vajoavat-runon ensimmäinen säkeistö kuvaa sanojen kykyä muuttaa todellisuutta ja olla yhteydessä luonnon mahtaviin voimiin.

Vajoavat-runo

ENSIMMÄINEN SÄKEISTÖ

#runopaikkalätäkkö #runopaikka #runopaikkaleikki #vajoavat

Vajoavat-runon ensimmäinen säkeistö on noussut Lätäkön sanamaljasta.

Säkeistöä kohdannut muutos | Runopaikassa sanojen upottamisjärjestyksen luoma säkeistö on kirjoitettu muistiin. Säkeistöstä on poistettu sanoja, joitakin pilkkuja ja säejakoa on muutettu.

Vajoavat-runo alkaa.

Sattuma | Sanat heräävät eloon. Sanat ovat tekoja, joilla voidaan loitsun tavoin muuttaa todellisuutta. Leikin ensimmäisessä runopaikassa vedestä nousee sateenkaaria ja sateenkaarikirjaimia.

Taiteen edistämiskeskus on tukenut Leikki-sarjan työskentelyä.

©Tarja Hallberg 2021

Published by Tarja Hallberg

Tarja Hallberg on runopaikkojen runoilija ja kehittäjä.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: